Hoogwaardig en veelzijdig

People, planet, profit

shakinghands

Duurzame aandacht voor duurzaam ondernemen

Duurzaamheid, energiebesparing, mens en milieu zijn de fundatie van onze bedrijfsvoering. We voldoen bijvoorbeeld al sinds 2006 aan ISO 14001 en staan op niveau 5 van de CO₂-Prestatieladder. Bovendien hebben we expertise in projectspecifieke procesbeheersing zoals gevraagd in Design & Construct en UAV geïntegreerde contracten. Het zijn de resultaten van onze innovatieve kracht, die we ook gebruiken om verantwoord te produceren. Verantwoord naar buiten toe, maar ook in onze eigen omgeving. Door een werkgever te zijn waar mensen zich prettig, veilig en gemotiveerd voelen en optimaal tot hun recht komen.

wereldinbloem

Solide van bedrijfsvoering tot relatie

Duurzaam ondernemen heeft alles te maken met bewust kiezen voor verantwoorde materialen en milieuvriendelijke productiemethoden. We investeren continu in nieuwe, groene technologie. Beperking van energieverbruik en CO₂-uitstoot behoort tot het DNA van onze organisatie. We lopen er zelfs mee vooruit op de wetgeving. Duurzaamheid heeft ook betrekking op de gezonde continuïteit van ons bedrijf en het contact met opdrachtgevers, relaties en natuurlijk onze medewerkers. Kortom, duurzaam ondernemen krijgt bij ons de aandacht die het dubbel en dwars verdient.

jongenmetvijzel

Duurzaamheid, een eeuwenoud principe

Gebruiken wat de aarde zelf weer kan aanvullen. Een eeuwenoud uitgangspunt dat Jan Kuipers Nunspeet inspireert tot duurzaam ondernemerschap. Als autoriteiten niet in staat zijn problemen als ontbossing, milieuverontreiniging en kinderarbeid aan te pakken, ligt er een taak voor ondernemingen. Winst maken mág, en uitbreiding is niet per definitie slecht, zolang het niet te koste gaat van mens en milieu. Een onwrikbaar uitgangspunt waaraan we al onze activiteiten toetsen.


worldinhands

Ondernemend in duurzaam ondernemen

People, Planet, Profit. De Triple P balans waar het om draait bij duurzaam ondernemen. Maar wij gaan verder dan de wetgeving stelt. Juist door het nemen van initiatieven, anticiperen en innoveren zorgen we actief voor onze aarde, mensen en opbrengsten. Sinds het vaststellen van een bedrijfsmilieuplan in 2001 en het behalen van ISO 14001:2004 in 2006 wordt duurzaam ondernemen zorgvuldig getoetst, onderhouden en zonodig bijgesteld. Dit is van grote invloed op onze gehele bedrijfsvoering zoals: inkoop, productontwikkeling, optimaliseren productprocessen, terugdringen afvalstromen, bodembescherming op eigen terrein en bij onze klanten, terugdringen energieverbruik en optimalisatie van Arbo-omstandigheden.